GP Groot tekent Taalakkoord bij Het Grootste Werkfestival

3 oktober 2017
GP Groot tekent Taalakkoord bij Het Grootste Werkfestival GP Groot tekent Taalakkoord bij Het Grootste Werkfestival Zoom

Tijdens Het Grootste Werkfestival op maandag 2 oktober jl. traden wel vijf Noord-Hollandse organisaties toe tot het regionale Taalakkoord: gemeente Den Helder, GP Groot, Noorderkwartier NV, WNK Bedrijven en PI Zwaag. Het Taalakkoord Noord-Holland Noord is een initiatief van RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) en gericht op de bevordering van taalvaardigheid en terugdringen van analfabetisme op de werkvloer.

De nieuwe partijen werden officieel welkom geheten door prinses Laurentien, oprichtster en Erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven. Het Taalakkoord is sinds de start op 5 september 2016 door 34 organisaties uit Noord-Holland Noord getekend. Vandaag, tijdens Het Grootste Werkfestival, werden opnieuw 5 toetreders verwelkomd die in aanwezigheid van de prinses hun handtekening onder het akkoord zetten. Herman op den Kelder, HR manager bij GP Groot, nam de honneurs waar voor het bedrijf.

Met het tekenen van het Taalakkoord verbinden de vijf organisaties zich aan het streven om taal-, reken- en digitale vaardigheden binnen hun organisatie te faciliteren en verder te verbeteren.

Stichting Lezen & Schrijven
Prinses Laurentien was speciaal voor deze gelegenheid naar Het Grootste Werkfestival gekomen en vertelde over de nut en noodzaak van Stichting Lezen & Schrijven en haar boek Nog lang en gelukkig. Vervolgens feliciteerde zij de nieuwe toetreders persoonlijk en ze bedankte hen voor hun betekenisvolle inzet namens het Taalakkoord. Daarnaast vertelden twee taalambassadeurs wat de hulp in taal voor hen betekend heeft: zij zijn ervaringsdeskundigen en waren vroeger dus zelf laaggeletterd. Dankzij het Taalakkoord hebben zij hun vaardigheden aanzienlijk ontwikkeld en inmiddels zijn ze benoemd tot taalambassadeur voor de afdeling Noord-Holland Noord.

Delen