Gevaar van batterijen in bedrijfsafval

15 mei 2019
Gevaar van batterijen in bedrijfsafval Gevaar van batterijen in bedrijfsafval Zoom

Toenemend aantal batterijen in bedrijfsafval: bent u bewust van het gevaar? Het metaal in de batterijen reageert heftig op bijvoorbeeld vocht waardoor er kans op brand en explosie ontstaat! Zamel batterijen dus altijd apart in, hiermee voorkomt u gevaarlijke situaties.

Het niet apart inzamelen van batterijen, alsook accu's en ander gevaarlijke afval levert gevaarlijke situaties op voor recyclingbedrijven. De laatste jaren komen er steeds vaker branden voor bij recyclebedrijven die zijn veroorzaakt door batterijen die bij het bedrijfsafval zijn gedaan.

Met name lithium batterijen zijn brandgevaarlijk. Lithium batterijen zijn onder andere te vinden in smartphones, drones, elektrische fietsen en veel andere dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Lithium batterijen zijn extra gevaarlijk, omdat deze batterijen oververhit kunnen raken waardoor ze spontaan kunnen ontbranden. Het is daarom van groot belang dat batterijen apart worden ingezameld. Het onderstaande filmpje geeft een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren.

 

Delen