Materieel

Hink Bestratingen heeft de beschikking over eigen materieel, dat uiteraard geschikt is voor het mechanisch aanbrengen van straatwerk.

Hink Bestratingen had al ruim voor de invoering van de CROW-publicatie 282 (mechanisch aanbrengen elementenverharding) de beschikking over materieel voor het mechanisch straten, maar door de komst van de publicatie is er verder geïnvesteerd. Wij houden continu de ontwikkelingen met betrekking tot het mechanisch straten bij om het machinepark up-to-date te houden. Er wordt kritisch gekeken naar nieuwe methoden en indien technieken beter zijn, wordt het betreffende materieel aangekocht of ingehuurd.

Hink Bestratingen volgt de eis van de Arbeidsinspectie die stelt dat er mechanisch bestraat moet worden, tenzij het echt niet anders kan.